III. pilíř – Mentální pohoda

Pokud chcete, přátelé, aby den začal jinak než je zvykem, stačí opravdu málo k tomu, zažít ho v jiném světle, s jinou náladou, jiným pohledem na spoustu maličkosti a každodenních problémů.

Správné mentální nastavení je základní podmínkou spokojeného a šťastného života, je o něm napsáno spoustu knih, vypracováno nespočet studii a natočeno nevídaně videí. To vše je krásné, ale pokud člověk nezačne u sebe a bude se stále dívat jen na to, jak se to děje kolem, jak to dělají druzí, jak žijí druzí, vnitřní pohoda nikdy dlouhodoběji nepřijde.

Nebudeme se zabývat spoustou technik a metodik zabírajících Váš vzácný čas, kterého máme všichni stále tak pomálu. Zkusíme spolu přijít na to, jak to udělat tak, aby si člověk uvědomil, že tou troškou času, kterou tomu obětuje, získá neuvěřitelně skvělý pocit ze sebe sama, pocit, že má smysl dělat i něco pro sebe, přestože činnost pro druhé je nezbytná, krásná a záslužná.

V základních principech Epigenetiky zní, že okolí buňky je důležitější než její jádro, v principu a selském rozumu chápání to znamená pouze a jednoduše to, že jak se cítím, jak jsem nastaven, jak moc příjemné prostředí si uvnitř vytvářím, tak mi bude, v takovém stavu budu mít i fyzickou schránku. Pokud má duše bude chřadnout, bude chřadnout i mé tělo.

Pokud si vezmu za své, že myšlenka má tu sílu a moc ovlivnit hmotu, mohu začít reálně působit na to, v jakém stavu se nacházím.

Nebudeme-li na začátku dne šťastní uvnitř my sami, těžko budeme mít možnost dělat šťastnými během dne, týdne, měsíce, roku, či života i ty druhé. Proto začneme malými krůčky k tomu, jak na to.

Rostislav Václavek
certifikovaný instruktor Buteyko, certifikovaný master instruktor Oxygen Advantage, instruktor dechových fúzí, instruktor otužování, zakladatel projektu 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ