Jak se v životě probudit?

Dnes nám začíná Advent což je podle wikipedie doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. V západní tradici je advent také dobou zklidnění.

Ruku na srdce, zklidníte se v tomto období?

ZKUSTE TO – BUĎTE PŘÍTOMNI

Můžeme se nechat strhnout myšlenkovými toky /musím uklidit, umýt okna, nakoupit dárky, napéct cukroví…/ a tudíž nám brány přítomnosti budou trvale uzavřeny, nebo se staneme pozorovateli pouze toho, co zrovna probíhá.🙂

Mysl je a má být pouhým nástrojem, nikoliv pánem. Pomoci vlivu myšlenky se toho dá spoustu v životě dokázat a změnit, čehož jsem sám svědkem na vlastním těle i mysli samotné, ale pokud budu žít už jen myšlenkami, přicházím o přítomný život sám.

I v mém životě bylo 38 let vše zatemněno myšlenkovými toky a má mysl ovládala v podstatě vše. Než jsem pochopil, že skrze vlastní dech a změnu přístupu k sobě, lze změnit úplně vše. 

Proto se i o tato slova zde dělím dál. Přináší mi to do života radost a vidím v tom velký smysl. 

Vše vychází ze zkušenosti vlastní změny zacházení se sebou samým a v propojení mentálního a fyzického stavu těla, ducha i mysli.

MYŠLENKA JE NÁSTROJ ZMĚNY, KDYŽ JE VHODNĚ POUŽITA, PAK ZMĚNY POZITIVNÍ, V PŘÍPADĚ OPAČNÉM VE STEJNÉ ČI VĚTŠÍ MÍŘE NEGATIVNÍM.

ŽIVOT SE DÁ NICMÉNĚ ŽÍT POUZE V PŘÍTOMNOSTI A TA V PŘEHLCENOSTI NEUSTÁLÝCH MYŠLENEK NENÍ DOSAŽITELNÁ, UCHOPITELNÁ A TÍM JE NEDOSTUPNÁ PRO VĚTŠINU Z NÁS.

PROTO JE NUTNÉ POUZE UCHOPIT SEBE SAMA, STÁT SE POZOROVATELEM NIKOLIV HODNOTÍCÍM NATOŽ KRITIKEM. A TAK JAK JEN TO JE MOŽNÉ V NAŠICH „ZÁPADNÍCH“ PODMÍNKÁCH ŽIVOTNÍHO STYLU, KTERÝ NÁS OBKLOPUJE, ZAČÍT PROSTĚ SPOKOJENĚ ŽÍT A BÝT PŘÍTOMEN.

JEŠTĚ JEDNOU PRO JISTOTU BÝT PŘÍTOMEN

Přeji vám krásný a poklidný adventní čas. Rosťa

Rostislav Václavek
certifikovaný instruktor Buteyko, certifikovaný master instruktor Oxygen Advantage, instruktor dechových fúzí, instruktor otužování, zakladatel projektu 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ