I firmy a korporáty mají svůj dech

V korporátním prostředí pracuji s metodou 5PZ BREATHCO™

Spokojený, zdravý, fresh, efektivní head management, zaměstnanci či obchodní partneři = prosperující firma.

Firemní akcí/teambuildingem

vás provede ROSŤA -

RNDr. Mgr. Rostislav Václavek 

certifikovaný master instruktor Buteyko a 

Oxygen Advantage,

instruktor ROS-dýchání

a systému pro sportovce ROX5,

zakladatel 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ