Dvě možnosti a naše volba

Krásný den s prostou pravdou, ať už ji vyřkne kdokoliv, Eckhart Tolle, Mooji, či další, vše má stejnou a jednoznačnou rovinu.

Buď se můžeme nechat strhnout myšlenkovými toky a tudíž nám brány přítomnosti budou trvale uzavřeny, nebo se staneme pozorovateli pouze toho, co zrovna probíhá.

Mysl je a má být pouhým nástrojem, nikoliv pánem. Pomoci vlivu myšlenky se toho dá spoustu v životě dokázat a změnit, čehož jsem sám svědkem na vlastním těle i mysli samotné, ale pokud budu žít už jen myšlenkami, přicházím o přítomný život sám.

MYŠLENKA JE NÁSTROJ ZMĚNY, KDYŽ JE VHODNĚ POUŽITA, PAK ZMĚNY POZITIVNÍ, V PŘÍPADĚ OPAČNÉM VE STEJNÉ ČI VĚTŠÍ MÍŘE NEGATIVNÍM.

ŽIVOT SE DÁ NICMÉNĚ ŽÍT POUZE V PŘÍTOMNOSTI A TA V PŘEHLCENOSTI NEUSTÁLÝCH MYŠLENEK NENÍ DOSAŽITELNÁ, UCHOPITELNÁ A TÍM NEDOSTUPNÁ PRO VĚTŠINU Z NÁS.

PROTO JE NUTNÉ POUZE UCHOPIT SEBE SAMA, STÁT SE POZOROVATELEM NIKOLIV HODNOTÍCÍM NATOŽ KRITIKEM. A TAK JAK JEN TO JE MOŽNÉ V NAŠICH „ZÁPADNÍCH“ PODMÍNKÁCH ŽIVOTNÍHO STYLU, KTERÝ NÁS OBKLOPUJE, ZAČÍT PROSTĚ SPOKOJENĚ ŽÍT A BÝT PŘÍTOMEN, JEŠTĚ JEDNOU PRO JISTOTU

— BÝT PŘÍTOMEN —

Rostislav Václavek
certifikovaný instruktor Buteyko, certifikovaný master instruktor Oxygen Advantage, instruktor dechových fúzí, instruktor otužování, zakladatel projektu 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ