Štítek: Kodex

​Kodex 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ

JE TO PROSTÉ JAKO PŘÍTOMNOST SAMA, STAČÍ TO ŽÍT ​1. Dýchej nosem, dýchej zdravě ​2. Hýbej se a otužuj ​3. Vnímej přítomnost a buď i off-line ​4. Brzy usínej a brzy vstávej ​5. Mluv upřímně k sobě i k druhým ​6. Choď do přírody ​7. Poznávej se a rozvíjej se ​8. Jez vyváženě a střídmě ​9.Respektuj druhé ​10. Naslouchej v tichu svému nitru ​5 pilířů...

Celý článek