I. pilíř – Zdravé dýchání

1.Pilíř – Zdravé dýchání je naprosto stěžejní a všechny ostatní jsou s ním propojeny. Pokud dýcháme zdravě, pokud víme, jak skrze dech ovlivnit vlastní podstatu a fungování jak fyzické, tak mentální, pak máme napůl vyhráno. Všichni si myslí, že dech je něco automatického, neměnného, prostě to tak je, nemůžeme se však více mýlit.

Vliv dechu a jeho kvalita nás ovlivňuje každou vteřinou našeho života, tedy daleko více než všechno jídlo a pití světa, nikdo si ale tuto věc nepřipouští a bohužel ani neuvědomuje. V prvním pilíři projektu „5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ“, tedy v pilíři „Zdravé dýchání“ si postupně poodhalíme, co vše se dýchání týká, jak správně dýchat a samozřejmě budeme techniky taktéž prakticky na setkáváních, workshopech či seminářích společně do hloubky aplikovat, aby jejich užití bylo správné a dopad kýžený.

Více ve FB skupině ZDE: Zdravé dýchání BUTEYKO A OXYGEN ADVANTAGE

Rostislav Václavek
certifikovaný instruktor Buteyko, certifikovaný master instruktor Oxygen Advantage, instruktor dechových fúzí, instruktor otužování, zakladatel projektu 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ