CCHI-ROS – dechová technika před ponorem

Je mnoho způsobů, jak posílit imunitu, zdraví, vitalitu a štěstí. Cesty k nim jsou ale velmi klikaté a většinou tak složité, že brzy člověk sejde z cesty. Otužování má tu výhodu, že je cestou přímou, výsledek probíhá ihned na místě a doznívá v dobrém dlouho po absolvování, jen je třeba myslet na pár bezpečnostních pravidel, která si zde na úvod sdělíme, než půjdeme k samotnému ponoru 🙂 :

​1. Chladu se vystavujte postupně a nenásilně.

​2. Dvě minuty v ledové vodě splní všechny zdravotní benefity, které vám chlad nabízí.

​3. Když se cítíte slabí a nemocní, chladu se nevystavujte. ¨

​4. Otužujte se s mírou. Když je voda venku studenější než 5 stupňů, otužujte se maximálně 3krát týdně.

​Ponor do studené vody je událost, na kterou je dobré a vhodné se mentálně správně připravit, pokud chci, aby mi přinesla do života něco víc, než jen experiment, naplnění ega, že jsem prolomil nějakou hranici a dokázal si něco nebo jen aktivní zaplnění volného času.

​Pokud v otužování naleznu svou cestu, pochopím, jak moc mi může být studená voda v životě ku prospěchu, pak je mentální nastavení, o kterém jsme se bavili v úvodním podpilíři této sekce, zásadní.

Aby bylo spolu s mentálním nastavením učiněno bezpečnosti a kontrole při vstupu do studené vody zadost, byla vytvořena:

Pohybová a dechová technika bezpečného vstupu do studené vody – CCHI-ROS

Technika doznala od svého vzniku řadu změn, které byly provedeny z důvodu náročnosti techniky a postupného zjišťování efektů a dopadů na lidský organismus ve smyslu jeho ochrany a zaštítování v době vystavování těla chladu.

Technika sestává z tří druhů tepelných efektů:

1. Otevřený Ujjayi výdech – tzv. Výdech draka – jde o otevřený výdech ústy skrze stažený hrtan, zvukový projev je hlasitý a vychází z centra těla. Při dostatečné mentální koncentraci a propojení bráničního nádechu a ujjayi výdechu, dochází při tomto procesu k tummo k tepelným efektům, které jsou vedlejším produktem celého procesu. – TUMMO TEPLO

2. Energetické cvičení, při kterém dechová technika probíhá je původem s Cchi-kungu tradičního čínského cvičení, které pěstuje čchi (qi) neboli „vitální energii“. Všeobecný název označuje praxi, která se zabývá kultivací (zušlechťováním) lidského těla. Pohyb, který energizuje celé tělo mu spolu s dechovou technikou dodává množství vnitřního tepla, nejedná se přímo o fyzické teplo, ze kterého by mohlo dojít k pocení, ale o teplo vnitřní energie, která při cvičení vzniká – ENERGETICKÉ TEPLO

3. Dechové zádrže – mezi jednotlivými částmi cvičení se provádějí dechové zádrže sloužící k tomu, aby organismus dostaly zjednodušeně řečeno do stavu „Fight or Flight“, tedy „Bojuj nebo uteč“, stavu, kde se tělo nachází v pocitu ohrožení z důvodu nedostatku a začne skrze endokrinní soustavu produkovat adrenalin a další stresové hormony do krevního řečiště, kde způsobí tzv. zaštítování organismu zevnitř – CHEMICKÉ TEPLO

Tagy:
Rostislav Václavek
certifikovaný instruktor Buteyko, certifikovaný master instruktor Oxygen Advantage, instruktor dechových fúzí, instruktor otužování, zakladatel projektu 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ