Dechové fúze

Přínosy dechových fúzí

• zdraví, štěstí a síla

• aktivace vnitřních systémů těla do přirozeného stavu

• znovunabytí rovnováhy v těle

• vitalita – fyzický výkon, lepší regenerace

• kvalitní spánek, teplotní tolerance na (chlad/teplo)

• nižší hladina chronického stresu a depresí + tvorba endorfinů

• zlepšení psychického stavu a  vyrovnanosti, sebevědomí, kreativity

• propojení mysli a těla

Na seminářích i workshopech, které pořádám nebo spolupořádám jsou jedním ze základních pilířů změny zevnitř tzv. dechové fúze. Tento pojem jsem vytvořil z důvodu propojování zdánlivě nesouvisejících dechových technik různých směrů poté, co jsem zjistil, jak jejich vzájemné působení multiplikuje výsledný efekt, který by každá samostatně přinést nemohla.

Dechové fúze jsou inspirovány a vznikly propojením dechu Ujjayi, hlubokého endokrinního dýchání, které je využito třeba v metodikách WHM,  zdravého dýchání metodiky Buteyko, prvky transcendentální meditace atd.

Vzájemný účinek a kýžená kombinace zdánlivě odlišných vlivů jednotlivých technik jdou při správném postupu a užití do hloubi nejen Vašeho zdraví fyzického díky spoustě vlivů, které si postupně budeme probírat, ale hlavně do hloubi zdraví mentálního. Dostáváme se u nich do 95% svého já, tedy do podvědomí, kde lze přijít na spoustu příčin našeho jednání, chování, ne až jejich důsledků, které se snažíme v 5% našeho já, tedy vědomého stavu, ovlivnit těch zbylých 95 %, což z principu, prostě možné není.

Frekvenčně se u těchto technik dostáváme z hladiny vědomí Beta tedy více než 15 Hz až na úroveň mezi hladinami THeta a Delta, tedy 3-5 Hz, což odpovídá REM fázi spánku, či hlubokému bezesnému spánku, nicméně v této technice jsme v plném vědomí toho, co se děje a jsem schopni vnitřní prostor pozorovat. Nejedná se o katarzní nekontrolovanou formu dýchání, ani o holotropní dýchání. Jde o plně kontrolovaný formát dechových fúzí, vzhledem ke kladení důrazu na bezpečnost celé techniky.

Kombinace jednotlivých dechových částí způsobují chemické, biologické i mentální posuny v organismu, které vedou k celkovému uchopení a pochopení sebe sama, proč se mi určité věci dějí, proč žiju, jak žiju, co je se mnou špatně, proč se necítím lépe atd.

Dechové fúze nejsou samospasitelné, stejně jako studená voda není, ale jejich vzájemné propojování, lehkost jejich vložení do životního stylu, jakou tam díky svým přínosům vklouznou, dají smysl dalšímu dění a v principech lepší mentální pohody a fyzického zdraví se začneme sobě věnovat i lépe, co do vyváženého přijmu toho, co piju či jím. Prostě si začneme víc vážit toho, kým jsme, začneme se mít víc rádi, což začne mít vliv i na to, co z nás sálá do okolí a tím upraví i vztahy s ostatními, kteří za to i o to stojí.

​JE RADOST DĚLAT RADOST, VÁŠ ROSŤA

Rostislav Václavek
certifikovaný instruktor Buteyko, certifikovaný master instruktor Oxygen Advantage, instruktor dechových fúzí, instruktor otužování, zakladatel projektu 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ