​Kodex 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ

JE TO PROSTÉ JAKO PŘÍTOMNOST SAMA, STAČÍ TO ŽÍT

​1. Dýchej nosem, dýchej zdravě

2. Hýbej se a otužuj

3. Vnímej přítomnost a buď i off-line

​4. Brzy usínej a brzy vstávej

5. Mluv upřímně k sobě i k druhým

6. Choď do přírody

7. Poznávej se a rozvíjej se

8. Jez vyváženě a střídmě

9.Respektuj druhé

10. Naslouchej v tichu svému nitru

​5 pilířů zdraví je projekt, který v sobě snoubí základních pět elementů spokojeného, zdravého a šťastného života. Jeho jednotlivými pilíři je Zdravé dýchání, Vystavování se chladu, Mentální pohoda, Fyzické zdraví a Vyvážená strava.

Vše se vším souvisí, a proto je nutno tak chápat i práci na sobě a se sebou samým. Pokud pochopím, že každý okamžik každého dne, který se sebou samým trávím, má vliv na to, jaký si ho v přítomnosti samé udělám, pak mám částečně vyhráno.

Je mi ve své vlastní společnosti dobře, vážím si sám sebe, jsem schopen poodstoupit si od myšlenkových pochodů minulosti či budoucnosti a vnímat svou vlastní přítomnost, stát se pozorovatelem a tvůrcem zároveň.

Tato hodnota ve své normálnosti a obyčejnosti je dnes bohužel velmi vzácná a lidé skrze samotné myšlení zapomněli na sebe samotné a svou podstatu. Nechápou, že tím, že štěstí a lásku hledají, o ní permanentně myšlenkami na to, co bude, kdy a kde to bude, o ni v přítomnosti přicházejí.

5 pilířů zdraví je projekt návratu do přítomnosti, do podstaty sebe sama a svého konání a bytí.

VÁŠ ROSŤA 💫🙂🙏

Tagy:
Rostislav Václavek
certifikovaný instruktor Buteyko, certifikovaný master instruktor Oxygen Advantage, instruktor dechových fúzí, instruktor otužování, zakladatel projektu 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ