IV. pilíř – Fyzické zdraví

To, že je pohyb naprosto stěžejní součást lidského života je věc, která je jasná a všichni o ni ví. Nicméně jako spoustu věcí ostatních ji berou pouze jako informaci místo toho, aby ji reálně každodenně aplikovali. Pokud již aplikovat začnou, dělají to nárazově, odradí je bolest a únava a s aktivitou přestanou.

Tudy cesta prostě a jednoduše nevede. Pohyb a fyzické zdraví je nutno nalézat  v běžných aktivitách, které přes den stejně udělat musíme, jen si je zvědomit a věnovat jim trošku pozornosti, ať už se týká chůze, pak si jí užít, zvědomit, pohrát si s myšlenkou barefoot či bosochůze, která je nesmírně prospěšná a budeme se o ní bavit více v této sekci dál, nebo základní principy protažení těla a práce s fasciemi, které jsou opomíjeným aparátem nicméně jedním z nejdůležitějších. K pochopení základů fungování propojení svalového a kosterního aparátu skrze fasciální systém se budeme vyjadřovat v podpilířích podrobněji. Provádění pouze posilování a svalového strečinku jakožto jediné pohybové aktivity nemůže fungovat a samo o sobě k rovnováze nepostačuje už z logiky věci.

Když jsem viděl, co přirozeně dělá moje fenka Charlie anglický bulík, aniž by věděla, co jsou to fascie :-), když se probudí. Tak jsou to dvě věci, zhluboka se nadechne a pomalu, dlooooouze a hluboce se protaaaahne.:-)  Žádné prudké pohyby, jen protažení. Proto bychom se měli inspirovat tam, kde je svět ještě v pořádku a ví, co dělá.

Cviky zaberou 5-7 minut Vašeho času ráno a spolu s dýcháním to máte v jednom balíčku :-). Postupně tady cviky budu zveřejňovat, protože mě spolu s dalšími změnami v životě, neskutečně pomohly, a proto se s radostí o ně podělím i s Vámi.

Rostislav Václavek
certifikovaný instruktor Buteyko, certifikovaný master instruktor Oxygen Advantage, instruktor dechových fúzí, instruktor otužování, zakladatel projektu 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ