Radmila Janečková

 Instruktorka a trenérka
alpského lyžování a průvodce

v horském terénu na lyžích


Miluji zimu, sníh, hory a s tímto spojené aktivity. Jsem lyžařka tělem i duší, instruktorka a trenérka
alpského lyžování a průvodce v horském terénu na lyžích.

Celý život mě něco uvnitř táhne někam ven, do přírody, do hor, do prostoru klidu a samoty... ale
zároveň vždy také zpět k lidem, abych získané mohla sdílet a předávat dál. Našla jsem si v tom
své zapálení, které mě jen tak unáší a nevnímám přitom čas. V očích spousty lidí to může vypadat,
že jsem “mimo”, nezodpovědná k běžným věcem a jenom se tak flákám. Někteří se mě o tom
dokonce snaží přesvědčit.

Před pár lety jsem na doporučení poprvé vyslechla jeden ze záznamů Rostislava Václavka a nabyla jsem dojmu, že to, co vykládá, mi dává určitý smysl. Zároveň jsem se ke svému velkému překvapení dozvěděla, že neumím správně funkčně dýchat. Došlo mi, že mě to skutečně v mnoha ohledech mého života omezuje. Toto zjištění mi otevřelo další prostory, které jsou v tomto mém novém náhledu opravdu neomezené. Následně jsem absolvovala několik jeho programů komplexně pojednávajících o funkčním chování k sobě samé, které mi pomohly k pochopení určitých souvislostí. Nabyla jsem také mnoho nových informací úžasně propojených s funkčním dýcháním a s okamžitým použitím ve skutečném životě. Všechny tyto programy upřímně doporučuji ostatním. Taktéž jsem posléze absolvovala instruktorský kurz školy funkčního dýchání Oxygen Advantage, v ČR pod vedením master instruktora Rostislava Václavka a Jiřího Uhlíře. Získané znalosti i praktická cvičení hojně využívám nadále jak ve sportu, tak v ostatních oblastech každodenního života, jednak osobně, ale také u některých svých klientů.

Cítím, že se všechno kolem děje spolu s dýcháním, tak samozřejmou a přitom tak důležitou činností podstaty našich životů. Vnímám to jako životní styl, který mě nejen velmi zajímá a baví, ale zároveň mi poskytuje prostředky ke zvýšení celkové kvality mého bytí. Již z minulosti vím, že dechová cvičení mají zásadní vliv na celkový zdravotní stav, včetně léčení nemocí, odbourávání stresu a tudíž zvýšení kvality života z důvodu nalezení jakéhosi vnitřního klidu a celkového uvolnění. Osobní praktikování dechových technik mi jednoznačně dává smysl, což je pro mě v životě velice důležité. Zároveň cítím, že je mi v tom “smyslně” dobře, tudíž jsem spokojená a přináší mi to energii a radost.

K hlavním přínosům nejen ve sportu řadím narůstající výkonnost a především efektivitu pohybu. Fakt, že se neunavím, ani při dlouhodobém pobytu ve vysokých nadmořských výškách. Taktéž dosažení kvalitního odpočinku a urychlení celkové regenerace organismu. 

Významnou výhodou při pobytu v záporných hodnotách atmosférických teplot je i zvýšená schopnost regulace tělesné teploty, především zabránění promrzání koncových částí krevního oběhu, např. prstů na nohou i rukou, nebo také mozku. Toto úzce souvisí i s mírou pozornosti, předcházení symptomů akutní horské nemoci (AMS) nebo dokonce stavu bezvědomí, čili zvýšení bezpečnosti a tedy i předcházení ostatním úrazům. V případě, že přesto vznikne poranění vlivem vnějších činitelů, je pak obrovským užitkem zrychlený proces hojení a opětovného zotavení se až do původní fyzické i psychické kondice. V neposlední řadě je také nedocenitelným účinkem hospodaření s vlastními tekutinami v těle, což je v rychlostních sportech zásadní.

U svých klientů různého stáří i zaměření kladu důraz především na to, aby i oni byli v naprostém
klidu a pohodě. Snažím se, aby díky vytváření nových návyků funkčního dechového vzorce získali
pocit vnitřní svobody a dokázali prožívat každý okamžik svého života skutečně přítomně, všemi smysly, při jakékoliv aktivitě i v klidovém režimu, a zároveň trvale snižovali pocity jako je strach, chlad, žízeň, bolest apod.

Lyžování jako forma pohybu, pohybu ze svahu dolů, a navíc pohybu s lyžařskou výzbrojí, není lidskému druhu zcela přirozená, proto je nutné přenastavit vlastní mozek tak, aby tělo zůstalo kolmo k nakloněné rovině, což není v souladu s pudovým chováním - vrozenými sklony organizmu. Také k přirozenému dosažení tohoto záměru je klíčem právě funkční dech, s jehož pomocí získáváme kontrolu nad vhodným postavením těla a budováním tzv. pohybové paměti. Hlavní přínosy funkčních dechových technik pro mé klienty vyplývají již z výše uvedeného, bez ohledu na věk, sportovní i jinou činnost či výkonnostní kvalitu. Konkrétně ještě zmíním cenný prospěch vlastního dechu vedoucí k odbourání stresu způsobeného strachem, v podstatě strachem z budoucího, tudíž neexistujícího, který se opět může týkat všech věkových kategorií, pohlaví i sportovních úrovní jednotlivců. 

Mým úmyslem je předávat co nejvíce kladných osobních zkušeností ostatním lidem a šířit pozitivní
energii. Snažím se navodit příjemný pocit z pohybu jako takového, nejen z pohybu a jízdy na lyžích. Celkově mě po všech stránkách baví věnovat se lidem a navádět je k dosažení jejich vlastní spokojenosti. Tedy lidem, kteří o to skutečně stojí. Neboť každý si může zvolit svou cestu, každý se může rozhodnout, zda chce žít svůj život lehce a přirozeně nebo nuceně a těžce.

Jednou mi kdosi řekl: “Jsi jeden z nejsvobodnějších lidí, které znám.” Ano, někdy více a někdy méně, ale miluji svou svobodu, svůj vnitřní prostor, a vím, že na tomto pocitu mohu neustále pracovat. Pocitu, který je spoluutvářen právě i uměním ovládat vlastní dech, uvědomováním si každého nádechu a výdechu. V tomto všem vidím nástroje životní motivace (z lat. movere = hýbat se, pohybovat se).